O společnosti Rianon sr.r.o. je česká společnost s mezinárodními partnerskými zkušenostmi v oblasti globálního digitálního obchodu.
O společnosti

Společnost zajišťuje údržbu a řádné fungování vlastních IT projektů v právní, finanční a poradenské činnosti. Cílem společnosti je zajistit trvalý růst a rozvoj stávajících projektů a udržovat je v relevantních tržních podmínkách.

Společnost spravuje webové služby, software a herní produkty, které vytvořilo webové studio Webelaborate.